Odeslat požadavek

どの装置・どの部位がどういう状況になっていたのか?故障診断手順を含めて記入してください

どの部位をどうしたか具体的に記入してください

稼動地は市・町・村のいづれかでご記入ください

機種と型式の間にハイフンを入れてください

Attの場合は搭載機種・機番をご記入ください

48A~から始まる番号です

不具合が確認された日付を選択して下さい

半角数字、ハイフン有りで記入してください

○○県○○市○○町・・・の順に記載してください

送付先の宛名を記入してください(送付先担当者名、支店名等)

ハイフン有りで、事務所または携帯電話の番号を記載してください

センドバック品の受取先担当者のメールアドレスを記載してください。

※( )は各製品の品番です。対象部品が表示されない場合は、「その他」を選択し”説明”欄に直接記載してください

Pokud máte dotaz, zadejte prosím podrobnosti svého požadavku. Člen naší podpory vám odpoví co nejdříve. Pokud máte požadavek na zlepšení, uveďte podrobnosti o tom, s čím máte v současné době problémy a jaká zlepšení byste rádi viděli.

Přidejte soubor nebo sem přetáhněte soubory